Featured

Pengurusan Kelas Pembelajaran Abad 21

Persekitaran bilik darjah menggalakkan atau menghalang pembelajaran?

Pengurusan bilik darjah PA21 melibatkan kepimpinan sekolah, pedagogi guru, sokongan ibu bapa, Penglibatan murid, Sumber, dan 4Cs ( creativity, critical thinking, communication, collaboration).

Faktor- faktor tang mempengaruhi pengurusan kelas ialah

1.SUSUN ATUR
Corak duduk murid, peralatan lengkap dan terdapat cahaya dan ruang
kemas dan bersih
sumber yang teratur

2.SOSIAL
terdapat peraturan kelas


sudut objektif pembelajaran


sudut hasil kerja pelajar

sudut nilam


sudut parking lot untuk perkongsian/ luahan, refleksi, idea, soalan, atau penambahbaikan dari segi PdP

3.Emosi
sentiasa positif

CADANGAN MASA MENJAWAB KERTAS SOALAN KIMIA KERTAS 2

Peruntukan masa kertas 2 kimia adalah 2 jam 30 minit.Jika diperhatikan maklumat yang disediakan untuk calon, calong dinasihatkan menggunakan masa 90 minit untuk bahagian A, 30 monit untuk bahagian B dan 30 minit untuk bahagian C.

Ini bermakna bagi soalan struktur kertas 2. Soalan 1 hingga 6, pelajar boleh menggunakan masa paling maksimum 15 minit utk satu soalan.

Pelajar dinasihatkan menggunakan masa yang sepenuhnya ketika menjawab peperiksaan. selamat menjawab peperiksaan. ✌️

#tipspeperiksaankimia